Jako první viditelný počin v rámci projektu #openczeg jsme vydali první preverzi českého popisu jazyka Archimate.

Jazyk Archimate znají všichni, kdo někdy viděli nákres architektury ve veřejné správě. Pro ty, kteří vůbec netuší o čem je řeč, jsou to “ty obrázky s žlutými, modrými, fialovými, oranžovými a zelenými obdélníčky a šipčičkami”. Jazyk Archimate je sice docela jednodeuchý, ale přesto je nutné si ho alespoň trochu osvojit. Architekti nechť se ho naučí a používají celý. Ale co ti, kdo mají pracovat s jeho výstupy a architekti to nejsou? T Pro ty jsme v Opensource alianci připravili stručný set učebních materiálů Archimate v češtině. A budeme ho dál rozšiřovat.

Jazyk Archimate je univerzálním grafickým i popisným jazykem pro zpracování architektury. Archimatem můžete podle jeho autorů popsat skoro cokoliv. No nám bude stačit mu trochu rozumnět.

Pro fajnšmekry jsme připravili repository archimate_cz kde najdou přehledně základy poznávání toho jak vypadají objekty (elementy) v jazyce Archimate.

K dispozici jsou v první verzi:

  • XML soubor s exportem modelu zobrazujícího a popisujícího klíčové elementy podle vrstev
  • Obrázky s ukázkami všech elementů jak vypadají na diagramech
  • Dokument s podrobným popisem všech klíčových elementů

Důležité a podle nás i ojediněné je to, že vše je rovnou v českém jazyce (ale i s uvedením původních anglických názvů), takže tomu porozumí i neodborník. Pokud chcete vědět, co je to služba, že existují dva či dokonce tři druhy služeb v architektuře a nebo co to znamená, když o vás někdo řekne že jste aktér, tady se to dozvíte.

Tohle je první pracovní verze. I podle vašich ohlasů (prosím do issues k repository archimate_cz) ji budeme rozšiřovat a výsledkem by měl být online kurz základů Archimate jazyka v češtině. Samozřejmě otevřený, jak je u nás zvykem.