• Od srpna platí nový rozsah povinností o evidenci a ohlašování informačních systémů veŕejné správy a to do Registru práv a povinností
  • Nová vyhlášky č. 329/2020 stanovuje závaznou strukturu údajů o každém ISVS.
  • Připravili jsme datovou šablonu s touto strukturou, kterou mohou správci rovnou využít.

Víte, co je to Vyhláška 329/2020? Pokud ne, tak vězte, že je to zbrusu nová struktura údajů, které se evidují o každém informačním systému ve veřejné správě. Spolu s novou právní úpravou o rejstříku ISVS a o nových povinnostech správců informačních systémů jsou zde také nové technické povinnosti. A protože vše souvisí se vším, je nutno myslet na evidenci svých systémů ve velké šíři. Ale jak na to? A proto jsme tu my. Připravili jsme šablonu s přesně definovanou strukturou údajů, kterou mohou správci jen vzít a nasadit do své evidence.

Před pár dny vstoupila do účinnosti novela Zákona 111/2009 o základních registrech, kterou se mimo jiné zcela přesouvá vedení evidence informačních systémů do Registru práv a povinností. Od tohoto data jsou správci ISVS povinni nově ohlašovat svoje systémy a jejich změny do RPP a to do rejstříku ISVS. Začala platit také nová Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, kde v příloze je uvedena údajů o IS. Tuto strukturu by měly správci využít i pro svoji vlastní evidenci, neboť jde o univerzální sadu údajů potřebných pro řádnou správu informačního systému v souladu s povinnostmi egovernmentu a Národním architektonickým plánem.

V rámci Pracovního výboru pro architekturu a egovernment jsme pro správce ISVS ale i další zájemce připravili datovou šablonu struktury údajů vedených o ISVS ve formátu JSON. Šablona je k dispozici zcela otevřeně a zdarma a je v souladu se strukturou podle vyhlášky 329/2020.

Jedná se o první verzi realizovanou přesně dle struktury v RPP a dle struktury podle vyhlášky 329/2020. Pokud bude zájem o její rozšíření, autoři se tomu pochopitelně nebrání. Dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv připomínky a náměty na doplnění.