Projekt Otevřené metodiky a OPENCZEG končí, ale...

Obsah a další rozvoj znalostí převzala egdilna.cz - najdete na adrese www.egdilna.cz/metodiky
Projekt skončil - jděte na egdilna.cz/metodiky Domovská stránka | Otevřené metodiky EG

Projekt Otevřené metodiky a OPENCZEG končí, ale...

Obsah a další rozvoj znalostí převzala egdilna.cz - najdete na adrese www.egdilna.cz/metodiky
Projekt skončil - jděte na egdilna.cz/metodiky Link

Otevřené metodiky a dokumenty k egovernmentu

Novinky na tomto portálu

DatumCo je nového
12.5.2022Aktualizovali jsme rozbor zákona 261/2022 s ohledem na odklad změn ke spisové službě podle nově účinného zákona 89/2022. Podrobnosti v nové kapitole na konci dokumentu s detailním rozborem.
18.2.2022V rámci projektu Digitální úřad společnost DigiCode zpracovala s partnery ucelenou metodiku pro digitalizaci úřadu, kterou zde taktéž v rámci otevřenosti publikujeme. Je prakticky vhodná pro úřady, viz podrobnosti na její stránce.
19.10.2021Tam kde je to vhodné v dokumentech týkajících se legislativy jsme doplnili nákres klíčové legislativy a její struktury. Diagram pochází z obecného EG modelu skupiny EG dílna.
9.9.2021A když máme dnes takové krásné datum, po několika týdnech tvrdé práce jsme konečně dokončili a dnes s hrdostí a napětím zveřejňujeme Detailní rozbor zákona 261/2021 DEPO - doufáme, že to bude k užitku.
1.9.2021K dnešnímu dni jsme aktualizovali detailní popis klíčových EG zákonů, v němž jsou v popisech zahrnuty již i věci změněné zákonem 261/2021 DEPO. Nyní je popis tedy opět aktuální.
1.9.2021V den výročí vydání národní architektury jsme publikovali metodický materiál Jak správně číst a pracovat s Národním architektonickým plánem který jistě potěší nejen architekty, ale i IT manažery, dodavatele a všechny zájemce o eGovernment. A nebojte, je to v lidštině.
11.6.2021Open-source aliance připravila jako jeden ze svých klíčových výstupů ve spolupráci se společností Havel a partners doporučení či spíš praktickou metodiku Požadavky a postupy pro otevřenost ICT řešení určené pro formulaci požadavků na právní vztahy s dodavatelem. Doporučujeme k přečtení a praktickému nasazení.”
21.1.2021No, trochu jsme opomíjeli aktualizovat homepage. Nicméně, kromě metodiky ke změně činností je zde především od dnes nová sekce Legislativa, kde najdete dvě novinky. Základní přehled EG legislativy, ale především soupis podrobného obsahu u klíčových právních předpisů. Takže teď rychle zjistíte, co který předpis řeší.
16.9.2020V sekci věnované Informační koncepci ČR jsme aktualizovali obsah a cíle a popisy dle poslední schválené verze IKČR.
21.6.2020Přidána nová sekce Přístupnost a v ní už i první obsah. Hurá, hezky se nám to rozrůstá. A taky pro větší přehlednost přidány popisy u obsahu sekce resp složky.
19.6.2020Opraveno pár chybek s navigací a ustály URL na obrázky k archimate