Úřady mají v souvislosti se svojí činností a prací řadu povinností. V téhle sekci se budeme věnovat jen těm základním, které se týkají eGovernmentu.

🚧 Tuto sekci teprve připravujeme. Bude automaticky generována ze seznamu povinností stanovených jednotlivými právními předpisy, který v tuto chvíli tvoříme.