Včera jsme releasennuli novou preverzi metamodelu EG.

Jednou z našich pracovních aktivit je spolutvorba základního metamodelu klíčových prvků architektury zpracovávané v souladu s Národním architektonickým rámcem a Národním architektonickým plánem. Včera jsme vydali další preverzi 0.6 s novým obsahem.

Aby se v rámci architektur úřadů v souladu s Národní architekturou ČR - o které se více dočtete třeba na archi.gov.cz - daly architektury porovnávat, je nezbytné, abychom ty nejzákladnější prvky všichni modelovali stejně. Základ k tomu tvoŕí Národní architektonický rámec, který udává co se má modelovat.

Ve spolupráci s odborníky z MV připravujeme základní model takových obecných prvků architektury. Jak modelovat zákon, agendu, vyhlášku, povinnost, aktéra… Aby to všichni modelovali stejně? Na tom právě pracuje náš tým v Opensource alianci.

Aktuální release v0.6 je zatím poslední publikovanou verzí. V ní jsou základní elementy a nyní i základní vazby.

🤝 Mimochodem, pokud se chcete do vývoje aktivně zapojit, budeme moc rádi. Stačí nás jakkoliv kontaktovat, či otevřít nové issue nebo přidat projektovou note.