Archimate česky

Popis: České učební podklady pro jazyk Archimate a český model elementů

Stav: Vydána alpha verze

URL odkaz: https://www.github.com/openczeg/archimate_cz

S jazykem Archimate jste se asi už seznámili. Ať už jste sami architekti a pouźíváte ho denně, nebo jste někdy viděli diagram s různými barevnými obdélníčky a šipečkami… Naučit se jazyk Archimate zase není tak těžké.

My jsme pro vás připravili jednak model českých popisků jednotlivých prvků (elementů) jazyka Archimate a jednak i texty a přehled toho, jak dané prvky vypadají.

Mapa EG povinností

Popis: V rámci aktivity Mapa EG povinností postupně mapujeme a publikujeme povinnosti týkající se eGovernmentu a digitalizace

Stav: Publikována alphaverze

URL odkaz: https://www.openczeg.cz/povinnosti

Jednou z povinností jež souvisí i s novým pojetím Informační koncepce OVS je znát a mapovat plnění povinností. Pro tzv Assesment plnění povinností je nezbytné mít k dispozici přehled všech obecných EG povinností. Mapa povinností může sloužit k mnoha různým účelm a to nejen orgánům veřejné moci.

Metamodel základních prvků EG podle NAP/NAR

Popis: Vzorový model klíčových prvků v architektuře zpracovávané podle Národní architektury ČR

Stav: Vydána alpha verze

URL odkaz: https://github.com/openczeg/metamodel-eg

Národní architektura ČR (o které se více dočtete třeba na wikiwebu archi.gov.cz ) určuje, jak se má obecně zpracovávat architektura v úřadu. My ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra připravujeme vzorový metamodel těch nejzákladnějších prvků architektury.

Abyc vše v architektuře fungovalo a dalo se číst jednotným jazykem, je nezbytné, aby všichni modelovali ty nejzákladnější prvky stejně. Jak do modelu správně nakreslit třeba zákon, agendu, aktéra, systém, povinnost, …? Aby tomu všichni rozumněli a aby to měli všichni stejně? O to se pro MV pokoušíme stanovením ukázkového metamodelu jako patterny pro jazyk Archimate.

Otevřené metodiky

Popis: Webový portál s otevřenými metodikami k egovernmentu a k ICT ve veřejné správě

Stav: Průběžně aktualizováno

URL odkaz: https://www.openczeg.cz/otevrene-metodiky

Podprojekt Otevřené metodiky vám chce postupně přinášet otevřené metodické a návodné dokumenty a dokumentace nejen od Opensource aliance. Na jednom místě byste tak měli dostat víc dokumentů v širším kontextu.

EG číselníky

Popis: Webová aplikace a a datová sada publikovaných vybraných EG číselníků pro potřeby veřejné správy a dodavatelů

Stav: Vydána alpha verze

URL odkaz: https://airtable.com/shrdLeDBISri89ul1/tbldjHrrcqLD20BeR

Připravujeme a průběžně aktualizujeme základní číselníky potřebné pro eGovernment, včetně jejich publikování podle závazných formálních norem pro číselníky. Ve webové aplikaci lze číselníky procházet, ale také je exportovat do JSON a CSV formát pro vlastní potřeby.

Vzorový univerzální spisový řád pro elektronickou spisovou službu 2.0

Popis: Předpřipravený zjednodušený moderní spisový řád pro původce jež vedou elektronickou spisovou službu

Stav: Připomínkování první verze

URL odkaz: https://github.com/OPENCZEG/czeg_tools/tree/master/templates/vzorovy_spisovy_rad_ESSL_moderni/

Pro menší původce, kteří mají elektronický systém spisové služby, jsme připravili zcela nový a odlehčený a moderně koncipovaný vzorový univerzálně použitelný spisový řád.