• Zveřejňujeme jeden z výstupů projektu Digitální úřad - analýzu současného stavu EG
  • Analýza obsahuje zhodnocení plnění závazků veřejné správy a co obecně chybí.
  • Obsahuje také přehled toho nejdůležitějšího co nás čeká.

V rámci projektu Digitální úřad financovaného z dotačního titulu CFF Ministerstva průmyslu a obchodu byl jeden z výstupů analytický dokument ke zhodnocení současného stavu elektronizace a eGovernmentu. Z analýzy plyne nejen to, kde jsme, ale i co chybí a co nás čeká.

Analýza byla vypracována v prosinci loňského roku a byla prezentována na konferenci IDC eGovernment forum 2021.

Analýza obsahuje mimo jiné i tyto kapitoly:

  • Obecný postup rozvoje eGovernment a digitalizace
  • Očekávané výzvy pro eGovernment v následujících letech
  • Zhodnocení současného stavu rozvoje eGovernmentu a digitalizace úřadů
  • Identifikované překážky a nedostatky
  • Otázky a oblasti vznesené v projektu

Některé dílčí závěry a kusy z této analýzy se již objevily i jako obsah zde na našem webu či v rámci Otevřených metodik. Se závěry analýzy se pracuje i v rámci ministerstva vnitra a úřadu vlády.

Analýzu zveřejňuje hlavní realizátor projektu Digitální úřad, kterým je společnost Digicode.