• IKČR a mechanismus transparentnosti a anti-vendor-lockin udává povinnost nasazovat otevřená řešení a vyrovnané partnerství s dodavatelem.
  • Společnost Havel a partners v rámci Pracovního výboru pro legislativou při OA připravila právní požadavky a doporučení.
  • Toto doporučení slouźí nejen jako inspirace jak do toho, ale i jako zásobník předpřipravených a rovnou použitelných ustanovení do smluv.

Jste subjektem majícím za povinnost veřejné zakázky a zároveň chcete (či musíte) mít otevřená řešení a zbavit se závislosti na dodavateli? A chcete praktické rady, jak na to? Open-source aliance připravila za hlavního autorství společnosti Havel a partners připravila praktické doporučení, které obsahuje i předpřipravená právní ustanovení do smluv.

Být otevřený se lehce řekne, ale zkuste si najít nějaké opravdu praktické návody, jak si to nepokazit hned při vzniku vztahu s dodavatelem. Právě proto - jak slíbila - Open-source aliance v rámci Pracovního výboru pro legislativu připravila nové praktické doporučení, které je nyní zveřejněno jako veřejný draft a které tak mohou všichni volně využívat.

Na portálu [Otevřené metodiky]((https://www.openczeg.cz/otevrene-metodiky) jsou v sekci Otevřenost nově zveřejněna právní doporučení pro orgány veřejné moci a správce informačních systémů pro tvorbu veřejných zakázek a následné uzavírání smlouvy na dodání informačních systémů. Cílem je zprostředkovat oběma stranám takové informace, které povedou ke správnému nastavení parametrů při uzavírání oboustranné dohody o vybudování, dodání a implementaci informačního systému. Aby byl dodržen právní rámec, doporučuje se postupovat zejména podle zásady č. 16 a 17 Informační koncepce ČR, které stanovují požadavky na otevřenost řešení a vyrovnané partnerství všech smluvních stran.