• V rámci projektiu Digiúřad byla po roce zpracována aktualizace as-is stavu eGovernmentu.
  • Z identifikovaných více jak 50 problémů se nepodařilo vyřešit ani jeden.
  • Některé jsou rozpracované, ale výsledek nic moc.

V roce 2020 byla zpracována Analýza současného stavu eGovernmentu s identifikovanými problémy. Už tehdy to nebylo veselé čtení. Nyní jsme připravili aktualizaci, kde jsme zhodnotili, co se stalo v roce 2021. A ani tentokrát se ČR za eGovernment moc pochválit nemůže.

Tehdy zpracovaná analýza byla unikátní v tom, že se nejednalo o nějaká rétorická cvičení na základě řízených rozhovorů, ale hodnotili jsme opravdové závazné rámce (třeba z Informační koncepce ČR). Ten hlavní přínos byl ale v pojmenování konkrétních nedostatků a problémů, na něž jsme se jako stát měli zaměřit, aby to opravdu fungovalo. Po roce jsme se na tyto problémy podívali znovu a zzhodnotili jsme si, jestli se něco změnilo za rok 2021 a případně kam jsme se posunuli.

V podrobném přehledu je tedy celkem 56 identifikovaných problémů. Bohužel, u 41 z nich lze konstatovat že problém dále trvá a tedy se jej nepodařilo vyřešit ani jej významně za uplynulý rok někam posunout. U 9 z nich vnímáme alespoň částečný posun správným směrem, nicméně vyřešen nebyl bohužel zcela ani jeden. Ostatní mají stav buď Příprava, nebo Práce, který je vždy řádně popsán.

To je dost smutné vyhodnocení celoroční práce. Je to o to smutnější, že veřejná správa si je všech těchto problémů moc dobře vědoma a politická reprezentace platná k počátku roku 2021 slibovala zlepšení veřejné správy a eGovernmentu. Připomeňme si také z původní analýzy, že většina těchto problémů nemá dosud systémové řešení. I přes dílčí úspěchy v novelizaci EG legislativy (přijetím zákona 261/2021) se tedy nic moc k lepšímu nemění. To pochopitelné dopadá nejen na klienty, ale také na samotnou veřejnou správu.

Ale víte co? Podívejte se na to sami a sami si udělejte obrázek.

Analýzu i aktualizaci jsme mimochodem poskytli vládě a jejím představitelům, kteří mají EG k dispozici a vláda se jí bude zabývat. Slouží také pro prioritizaci a jako jeden ze zdrojů pro další práci ministra pro digitalizaci a ministra vnitra a odborných útvarů. Jsme tedy velice zvědaví, jak bude vypadat aktualizace za rok 2022.