Úřady mají v souvislosti se svojí činností a prací řadu povinností. V téhle sekci se budeme věnovat jen těm základním, které se týkají eGovernmentu.

Mapa EG povinností

V rámci realizace projektu Digitální úřad v součinnosti Open-source aliance a partnerů vzniká Mapa EG povinností.

Mapa EG povinností je souborem povinností týkajících se ICT, eGovernmentu a architektury, které plynou z jednotlivých právních předpisů a dalších závazných předpisů a dokumentů. Postupně se tak buduje báze znalostí o povinnostech, které jednotlivé druhy subjektů mají. U každého úřadu tak může na základě těchto znalostí vznikat zhodnocení (assessment) naplňování povinností z jejich strany, tedy vyžaduje jí Tvorba assesmentu plnění povinností na základě mapy povinností. Mapu povinností může kdokoliv využít pro základní přehled toho, co musí obecně v rámci elektronizace a digitalizace plnit a podle jakého konkrétního právního předpisu takovou povinnost má. To jsou důležité znalosti, aby si úřad dokázal představit, jak bude dané obecné povinnosti plnit. A samozřejmě se to netýká jen úřadů či orgánů veřejné moci, ale všech skupin subjektů. Mapu povinností a její obsah lze obecně použít kupříkladu k následujícímu:

  1. Jako základní znalost o obecných povinnostech, které nejsou formou úkonů a služeb v RPP, ale jsou důležité obdobně
  2. Soubor toho, co jako povinnost musí někdo obecně naplňovat a zajistit si tak její plnění na procesní, architektonické, technické vrstvě
  3. Podklad pro kvalitnější řízení ICT pro splnění povinností EG legislativy
  4. Podklad pro závaznou část příloh k Informační koncepci OVS u těch, kteří mají povinnost mít a udržovat a vyhodnocovat svoji informační koncepci - Tvorba assesmentu plnění povinností na základě mapy povinností

Přístup k Mapě povinností

Tato data jsou prezentována ve formě datové sady otevřených dat a lze je stáhnout, nebo procházet prostřednictvím webové aplikace

Stav prací na mapě povinností

V tabulce níže jsou uvedené právní předpisy které jsou zahrnuty do tvorby Mapy povinností a stav. U hotových zákonů jimž proběhla dekompozice Je uveden i počet povinností.

Předpis Stav Počet
Zákon č. 99/2019 o přístupnosti Hotovo 6
Zákon 365/2000 o ISVS Hotovo 38
Zákon 499/2004 o spisové službě Hotovo 27
Zákon 300/2008 o datových schránkách Hotovo 49
zákon 106/1999 o přístupu k informacím Hotovo 18
zákon 297/2016 o důvěryhodných službách Hotovo 21
zákon 250/2017 o elektronické identifikaci Hotovo  
zákon 340/2015 o Registru smluv Hotovo 9
zákon 111/2009 o základních registrech Hotovo 111
zákon 12/2020 Hotovo 43
zákon 222/ 2016o Sbírce zákonů Nezahájeno  
Zákon 35/2021 o Sbírce předpisů ÚSC Nezahájeno