Akce

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

16.7.2020 : Poprvé se sešel Pracovní výbor pro digitalizaci zdravotnictví Open source aliance

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

Aktivity

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

8.6.2020 : Aktualizace metamodelu EG na pracovní verzi 0.6

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

Aktualizace

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

Analýzy

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

Architektura

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu

Autorské články

30.8.2021 : Čeká nás aktualizace Mapy povinností

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?

Avíza

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

Bleskovky

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

16.7.2020 : Poprvé se sešel Pracovní výbor pro digitalizaci zdravotnictví Open source aliance

Co nás čeká

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby

15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Co se děje

30.8.2021 : Čeká nás aktualizace Mapy povinností

Covid

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

DEPO

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

Data

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu

Digitalizace

14.3.2022 : Nový repozitář s EG číselníky

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

Digiúřad

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

Dokumenty

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

ESSL

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

EU

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

Edukace

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu

Externí články

6.11.2021 : EG chceme či nechceme?

GIT

3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu

ISVS

6.8.2020 : Pro správce ISVS jsme připravili šablonu datové struktury údajů o ISVS podle nové vyhlášky

1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?

28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Komentáře

6.11.2021 : EG chceme či nechceme?

1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?

Legislativa

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby

22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Mapa povinností

30.8.2021 : Čeká nás aktualizace Mapy povinností

13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

Mapa ppovinností

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

Metamodel EG

8.6.2020 : Aktualizace metamodelu EG na pracovní verzi 0.6

Metodiky

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

Mimořádné situace

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

Mimořádné události

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

Média

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

NAP

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

Naše práce

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

Naše výstupy

14.3.2022 : Nový repozitář s EG číselníky

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

8.6.2020 : Aktualizace metamodelu EG na pracovní verzi 0.6

Národní Architektura

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

Národní architektura

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

Nástroje

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

6.8.2020 : Pro správce ISVS jsme připravili šablonu datové struktury údajů o ISVS podle nové vyhlášky

Open-source Aliance

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

16.7.2020 : Poprvé se sešel Pracovní výbor pro digitalizaci zdravotnictví Open source aliance

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

Opendata

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Opengovernment

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

Opensource

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

Otevřenost

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

Otevřené metodiky

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

PDS

13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit

25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby

Povinnosti

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

30.8.2021 : Čeká nás aktualizace Mapy povinností

13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Pozvánky

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

Právní věci

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

Přednášky

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

Připomínkování

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu

Smlouvy

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT

Spisová služba

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

Veřejná správa

14.3.2022 : Nový repozitář s EG číselníky

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

Veřejné zakázky

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

Vláda

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

Vzdělávání

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu

Vzorové požadavky

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

Vzory

11.2.2022 : První sada požadavků na otevřenou integraci jde do diskuse uvnitř Open-source Aliance

12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

Výstupy

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu

1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení

8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse

6.8.2020 : Pro správce ISVS jsme připravili šablonu datové struktury údajů o ISVS podle nové vyhlášky

Vývoj

1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?

Workshop

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

Zdroje

14.3.2022 : Nový repozitář s EG číselníky

Znalosti

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

9.9.2021 : víte, co přináší DEPO? Přečtěte si jeho detailní rozbor.

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů

20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit

25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby

15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás

13.6.2020 : Je open-source povinnost?

9.4.2020 : Poznáváme Archimate - česky

eGovernment

11.3.2022 : Co se (ne)změnilo v eGovernmentu za rok 2021? Smutné čtení aktualizace analýzy stavu EG.

18.2.2022 : V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

10.2.2022 : Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat

27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad

13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit

25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby

15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?

23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům

26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností

17.4.2020 : Nenechte si ujít webinář Státní digitalizace porazí pandemii a zabrání chaosu

eHealth

16.7.2020 : Poprvé se sešel Pracovní výbor pro digitalizaci zdravotnictví Open source aliance

eZdravotnictví

9.5.2022 : Do Mapy povinností přibyly první povinnosti z balíku eZdravotnictví

redakce

11.3.2020 : #openczeg... Již brzy...

znalosti

27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

Číselníky

14.3.2022 : Nový repozitář s EG číselníky

31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu