#

#Avíza

#Bleskovky

#Co nás čeká

 • 15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?
 • #Co se děje

  #Covid

  #DEPO

 • 27.8.2021 : Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům
 • #Digiúřad

  #Dokumenty

 • 18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT
 • #ESSL

 • 12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce
 • 8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse
 • #EU

  #Edukace

  #ISVS

 • 1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?
 • #ISVS

 • 1.6.2020 : Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů?
 • #Komentáře

  #Legislativa

 • 25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby
 • 22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás
 • #Mapa povinností

 • 13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit
 • 23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům
 • 26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností
 • #Metamodel EG

  #Metodiky

 • 12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce
 • 18.6.2021 : Open-source aliance zveřejnila doporučení na právní ustanovení do smluv k otevřenosti ICT
 • 1.12.2020 : Vznikla metodika pro úřady jak fungovat po dobu covidových omezení
 • 8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse
 • #Mimořádná situace

  #Média

  #NAP

  #Naše práce

  #Naše výstupy

  #Národní architektura

 • 13.6.2020 : Je open-source povinnost?
 • #Nástroje

  #Open-source Aliance

  #Opensource

  #Opensource aliance

  #Otevřenost

  #Otevřené metodiky

 • 1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů
 • 22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás
 • #PDS

 • 25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby
 • #Povinnosti

  #Pozvánky

  #Právní věci

  #Přednášky

  #Připomínkování

  #Smlouvy

  #Spisová služba

 • 12.8.2021 : Byl aktualizován a dokončen moderní vzorový spisový řád ro menší původce
 • 8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse
 • #Vzory

 • 8.10.2020 : ISFG připravila moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku, jde do veřejné diskuse
 • #Výstup

  #Výstupy

 • 26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností
 • 6.8.2020 : Pro správce ISVS jsme připravili šablonu datové struktury údajů o ISVS podle nové vyhlášky
 • #Vývoj

  #Workshop

  #Znalosti

 • 1.9.2021 : Národní architektonický plán a jeho uživatelé dostávají dárek k výročí - metodiku jak s NAPem pracovat
 • 1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů
 • 20.8.2021 : Zveme vás na volný webinář o konverzích a převodech do otevřených formátů
 • 13.4.2021 : 27 obecných povinností podle práva na digitální služby, na které se musí úřady připravit
 • 25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby
 • 15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?
 • 23.2.2021 : V Mapě EG povinností přibyly povinnosti k základním registrům
 • 26.1.2021 : Připravujeme unikátní Mapu EG povinností
 • 22.1.2021 : Nová sekce Legislativa a hned dva nové materiály pro vás
 • #analýzy

  #archimate

 • 3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu
 • #architektura

 • 3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu
 • #data

  #dokumenty

  #eGovernment

 • 27.4.2021 : Analýza současného stavu a výhledu eGovernmentu - výstup projektu Digitální úřad
 • 25.3.2021 : Detailní rozbor celého zákona o právu na digitální služby
 • 15.3.2021 : Co zásadního čeká veřejnou správu v eGovernmentu?
 • #eHealth

  #egovernment

  #git

 • 11.3.2020 : #openczeg... Již brzy...
 • #legislativa

 • 1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů
 • 20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu
 • #legislativa

 • 1.9.2021 : Bleskovka: Aktualizovali jsme stránku s detailním popisem klíčových EG zákonů
 • 20.9.2020 : Návrh zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí bude mít otevírací a koordinační novelu
 • #naše aktivity

  #opendata

  #opensource

  #otevřené metodiky

  #povinnosti

 • 28.4.2020 : Návrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
 • #redakce

  #vzdělávání

 • 3.4.2020 : Český popis elementů jazyka Archimate je na Githubu
 • #výstupy

 • 31.12.2020 : Poslední letošní dárek - nově publikované číselníky pro veřejnou správu